Arteriografi

ARTERIOGRAFI

Med en Arteriografiundersökning går det på ett tidigt stadium få möjligheten att se om du riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Undersökningen visar förekomst och grad av åderförkalkning (atheroskleros och annan artärstelhet) i just Dina blodkärl. Atheroskleros anses orsaka bl.a. hjärtinfarkt och stroke.

Syftet med undersökningen:

  • Att hitta symtomfria individer (dvs. förefaller vara friska) med kärlskador i tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.
  • Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till en sundare livsstil, vilket är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt- och kärlsjukdom.
  • Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärls-funktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.

 

Åderförkalkning – arterioskleros/atheroskleros – vad är det?

Åderförkalkning drabbar de flesta av oss förr eller senare. Män drabbas ofta tidigare än kvinnor. Flera faktorer medför risk att drabbas även i yngre åldrar. Samtidig förekomst av flera riskfaktorer innebär kraftigt ökad risk.

Kyrkogårdsgatan 7

504 30 Borås

 

0708-397569

 

mahri@mahri.se